Łączkowska Nieruchomości
Wyszukaj ofertę dla siebie


REGULAMIN RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

Jeśli jesteś już naszym klientem lub zadzwonisz do nas zapytamy Ciebie i poprosimy o podanie imienia , nazwiska , numeru telefonu/ adresu. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która chce z nami zawrzeć umowę – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy; gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych;

Administratorem Państwa danych osobowych  jest: Biuro Obrotu Nieruchomościami Izabela Łączkowska Kamińska. z siedzibą w Gdyni, ul. Robotnicza1 81-180 Gdynia  w sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować także na adres email: biuro@nieruchomoscigdynia.pl
 z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób:tel.586655300 adres email: biuro@nieruchomoscigdynia.pl, lub pod adres 81-180 Gdynia ul. Robotnicza1

 Państwa dane osobowe zebrane w  celu pośrednictwa będą wykorzystywane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W wypadku zawarcia umowy pośrednictwa Państwa dane osobowe zebrane w tym celu przechowywane będą maksymalnie przez okres umowy pośrednictwa, nie dłużej niż jednak  5 lat od końca roku kalendarzowego.


Podanie danych osobowych  we wskazanym  celu jest dobrowolne jednak niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną  masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych w celu pośrednictwa jest brak możliwości świadczenia usług.
Macie Państwo  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;